Make your own free website on Tripod.com

Kekuatan|Kelemahan|Peluang|Ancaman|Rujukan|Utama

RUJUKAN

Abdullah Mohd Zin dan Md. Jan Nordin . 2000. Perkongsian Maklumat. Kuala Lumpur : Prentice Hall.

Chua Chooi See . 1998. Mengenali & Mengguna Internet : Rujukan Ringkas Untuk Pengguna TMNet . Kuala Lumpur : Federal Publications.

Lembaga Peperiksaan Malaysia .2000. Dokumen Elemen Teknologi Maklumat SPM 2000. Kuala Lumpur.

Pusat Perkembangan Kurikulum. 1999. Huraian Sukatan Pelajaran Teknologi Maklumat. Kuala Lumpur.