Make your own free website on Tripod.com

Kekuatan | Kelemahan | Peluang | Rujukan | Utama

ANCAMAN

Untuk memastikan pembangunan perisian kursus ini berjaya ,kajian akan memberi penumpuan dengan:

a. menggunakan perisian "Microsoft Frontpage 2000" sahaja.

b. panduan membina laman web peringkat asas sahaja mengikut sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Teknologi Maklumat  SPM yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia.