Make your own free website on Tripod.com

PENGAJARAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER

(PPBK)
oleh
Sabri YamanZainul
Akramin Matt Saman

 

Pengenalan Arahan Definisi Sejarah Jenis Penyelesaian Masalah Utama

Sejarah

Program ini telah dimulakan pada tahun 1960-an di  Amerika Syarikat iaitu Projek PLATO (Program Logik Automatic Teaching Operation). Projek ini  bertujuan untuk membangunkan perisian pembelajaran. Ianya ditaja dan dibiayai  oleh CDC  ,Yayasan Sains Kebangsaan dan dibuat di Universiti Illinos

Di negara kita  Malaysia,pada tahun 1986,Kementerian Pendidikan telah mengadakan  projek rintis literasi komputer di 20 buah sekolah di seluruh negara yang melibatkan pembelajaran subjek  Pengenalan Kepada Komputer. Setelah setahun, projek tidak dilanjutkan kerana gagal mencapai matlamat  dan keperluan masyarakat pada ketika itu.

    Pada tahun 1990, satu projek yang baru dilancarkan yang dinamakan "Pembelajaran dengan Komputer".Projek ini menjadikan komputer sebagai alat pembelajaran dan membantu guru-guru menjalankan tugas harian khususnya dalam situasi pengajaran dan pembelajaran.
    Pada 1994 sebagai projek perintis melibat 15 buah sekolah rendah di negeri Selangor. Projek ini dilaksanakan bertujuan untuk: