Make your own free website on Tripod.com

PENGAJARAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER

(PPBK)
oleh
Sabri Yaman
Zainul Akramin Matt Saman

 

Pengenalan Arahan Definisi Sejarah Jenis Penyelesaian Masalah Utama

Pengenalan

HARI INI bidang teknologi maklumat telah berkembang terlalu pantas dan amat  pesat sekali.Dunia hari ini seolah-olah sudah tiada lagi sempadan . Berbagai maklumat dan berita dari segala ceruk rantau boleh diperolehi tanpa batasan dan sekatan oleh mana-mana pihak.Perkembangan ini telah dimanafaat dalam bidang pendidikan seiring dengan kemajuan teknologi komputer dan kemajuan komunikasi melalui  internet.   Berbagai  kaedah atau teknik pembelajaran diperkenalkan dalam dunia pendidikan melalui komputer. Antaranya ialah